033/557 52 89  |  0918 184 558 planinka@planinka.sk

Detské letné tábory

V zariadení je možné usporiadať detský tábor s rôznymi témami. Prostredie je ideálne pre tábory spojené s poznávaním prírody, rastlín, divých lesných aj domácich zvierat, ľahkú turistiku, poznanie histórie a kultúrnych pamiatok. Organizujú sa napr. ozdravné pobyty, stanový tábor, šachový, divadelný, detské kráľovstvo, rôzne zážitkové tábory, jazykové, športové, a pod.

Detská univerzita Komenského

Každoročne organizujeme pobyt s programom pre Detskú univerzitu Komenského. Pre účasť je potrebné absolvovať štúdium na Detskej univerzite. Viac informácií na http://www.duk.sk/.

              

Majte prehľad. Budete dostávať pravidelné
emaily o akciách a nových možnostiach.